www.consalta.ba

Reference

Projekti

Izdvajamo neke od značajnijih projekata:

 • Centralna Banka BiH - Implementacija ISMS-a;
 • Partner MKF - Implementacija ISMS-a;
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH - Implementacija ISMS-a (Faza 1 i 2)
 • BS Telecom - Implementacija ISMS-a (Faza 1 i 2)
 • Lutrija Bosne i Hercegovine - Implementacija ISMS-a;
 • Lutrija Bosne i Hercegovine - Implementacija WLA SCS - standarda za zaštitu lutrijskog poslovanja;
 • Međunarodni aerodrom Sarajevo - Implementacija ISMS-a i integracija sa postojećim sistemima upravljanja;
 • Razvojna banka FBiH - implementacija BCMS-a
 • UniCredit Bank - Implementacija sigurnosnih kontrola i usklađivanje sa regulatornim zahtjevima (Odluke FBA);
 • Partner MKF - Implementacija QMS-a i integracija sa postojećim sistemima upravljanja;
 • Sarajevska berza-burza, SASE - Implementacija QMS-a i implementacija sigurnosnih kontrola ISO 27002;

Klijenti

Pored navedenih projekata imamo periodičnu saradnju (edukacije, seminari, konsultacije i sl.) sa brojnim drugim organizacijama kao što su:

• ASA osiguranje;
• AxSoling;
• Balkan Investment Bank;
• Bamcard;
• BBI;
• BH Telekom;
• Bor banka;
• Bosnalijek;
• Centralna banka BiH;
• EMC;
• Feal;
• Federalni zavod za zapošljavanje;
• Ginex;
• HE Jablanica;
• Hering;
• JP Elektroprivreda BiH;
• JP Medunarodni aerodrom Sarajevo;
• KING ICT;
• Medipharm Denida apoteke;
• Megatrend;
• Moja Banka;
• Oktal Farma;
• Opcina Bijeljina;
• Opcina Novo Sarajevo;
• Opcina Ribnik;
• Opcina Rogatica;
• Opcina Srebrenica;
• Opcina Trnovo;
• Partner MKF;
• Razvojna Banka FBiH;
• RecroNet;
• SE Sarajka;
• Sparkasse Bank;
• UNICEF;
• Velux;
• Visoko sudsko i tužilacko vijece;
• Volksbank;
• Zavod za informatiku i statistiku KS-a;
• Zavod za zapošljavanje USK.

 

 

 

 

 

 

 
 
Naslovna O nama Reference