www.consalta.ba

Reference

Projekti

Izdvajamo neke od naših značajnijih projekata:

Bamcard:

 • ISO 9001 (QMS) implementacija
 • PCI DSS audit i preporuke
 • Awareness programi

Lutrija Bosne i Hercegovine: 

 • ISO 27001 (ISMS) implementacija
 • WLA SCS (World Lottery Association, Security Control Standard) - Standard za lutrijsko poslovanja
 • Upravljanje kontinuitetom poslovanja za ISMS i WLA
Međunarodni aerodrom Sarajevo: 
 • ISO 27001 (ISMS) implementacija
 • Integracija sa ISO 9001 i ISO 14001
 • Awareness programi
Sarajevska berza-burza, SASE: 
 • ISO 27001 (ISMS) implementacija
 • ISO 9001 (QMS) implementacija
 • ISO 22301 (Business Continuity) implementacija
 • Integracija sistema i tranzicija na novu verziju ISO 9001:2015 standarda
Centar motor:
 • ISO 27001 (ISMS) Implementacija
 • ISO 22301 (Business Continuity) implementacija - Prva certifikacija ISO 22201 u BiH
 • Integracija sistema i tranzicija na novu verziju ISO 9001:2015 standarda
CaDa Solutions:
 • ISO 9001:2015 (QMS) implementacija
 • ISO 27001 (ISMS) implementacija
Testing Centar:
 • ISO 27001 (ISMS) Implementacija
 • ISO 22301 (Business Continuity) implementacija 
 • Integracija sistema sa postojećim ISO 9001
Partner MKF:
 • ISO 27001 (ISMS) implementacija
 • ISO 9001 (QMS) implementacija
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH:
 • ISO 27001 (ISMS) implementacija dijela projekta uključujući procjenu rizika i izbor kontrola za upravljanje rizicima
Razvojna banka FBiH:
 • ISO 22301 (Business Continuity) implementacija u aspektima analize poslovanja (BIA) i razvoja planova za kontinuitet poslovanja
Sparkasse bank:
 • ISO 22301 (Business Continuity) implementacija u aspektima analize poslovanja (BIA) i razvoja planova za kontinuitet poslovanja
Bosnia Bank International:
 • Analiza i mapiranje poslovnih procesa u projektu redizajna poslovnih procesa
 • Upravljanje dokumentovanim informacijama
BH Telecom:
 • Service Desk implementacija bazirana na ITIL v3, 
 • Configuration Management i CBDB
 • Service Cataloque i Problem Management
 

Klijenti

Pored navedenih projekata imamo periodičnu saradnju (edukacije, seminari, konsultacije i sl.) sa brojnim drugim organizacijama kao što su:

• ASA osiguranje;
• AxSoling;
• Balkan Investment Bank;
• Bamcard;
• BBI;
• BH Telekom;
• Bor banka;
• Bosnalijek;
• Centralna banka BiH;
• EMC;
• Feal;
• Federalni zavod za zapošljavanje;
• Ginex;
• HE Jablanica;
• Hering;
• JP Elektroprivreda BiH;
• JP Medunarodni aerodrom Sarajevo;
• KING ICT;
• Medipharm Denida apoteke;
• Megatrend;
• Moja Banka;
• Oktal Farma;
• Opcina Bijeljina;
• Opcina Novo Sarajevo;
• Opcina Ribnik;
• Opcina Rogatica;
• Opcina Srebrenica;
• Opcina Trnovo;
• Partner MKF;
• Razvojna Banka FBiH;
• RecroNet;
• SE Sarajka;
• Sparkasse Bank;
• UNICEF;
• Velux;
• Visoko sudsko i tužilacko vijece;
• Volksbank;
• Zavod za informatiku i statistiku KS-a;
• Zavod za zapošljavanje USK.

 
 
Naslovna O nama Reference